FRÅGOR OCH SVAR! Hur bestämmer domstolen straffet?

Fråga:

Ibland dömer domstolen till fängelse och ibland dömer domstolen till villkorlig dom och samhällstjänst för brottet misshandel. Hur kommer det sig?

 

Svar:

Tack för frågan. Valet av påföljd avgörs av flera olika faktorer. Om domstolen har kommit fram till att ett brott är begånget måste domstolen först bestämma vilket straffvärde brottet har. Oftast har domstolarna vägledning i denna fråga i praxis från hovrätterna och högsta domstolen. När straffvärdet bestämts funderar domstolen på vilken påföljd som skall väljas. Domstolens utgångspunkt är en icke frihetsberövande påföljd, men om straffvärdet överstiger 12 månader ska fängelse i regel väljas. Om brottet är ett artbrott skall fängelse också i regel väljas. Slutligen kan det också bli aktuellt med ett fängelsestraff om den dömde återfallit i brott vid flera tillfällen.

Om domstolen kommer fram till att det finns utrymme för en icke frihetsberövande påföljd har domstolen ett flertal alternativ till påföljd. Böter (vid mycket lågt straffvärde, till ex ringa misshandel, eller ringa narkotikabrott), villkorlig dom och böter, villkorlig dom och samhällstjänst (som är ett alternativstraff till fängelse) skyddstillsyn, skyddstillsyn och samhällstjänst, skyddstillsyn och särskild föreskrift, kontraktsvård.

Vid högt straffvärde har domstolen även möjlighet att välja en kombinerad påföljd nämligen skyddstillsyn och fängelse i högst 3 månader.

Se gärna ADVOKATSNACK AVSNITT 35 som behandlar denna fråga:

Besök vår blogg

Arkiv