Advokat Massi | RÄTTEGÅNGEN FRÅN BÖRJAN TILL SLUT! ADDVOKATSNACK AVSNITT 37
1513
post-template-default,single,single-post,postid-1513,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

RÄTTEGÅNGEN FRÅN BÖRJAN TILL SLUT! ADDVOKATSNACK AVSNITT 37

RÄTTEGÅNGEN FRÅN BÖRJAN TILL SLUT! ADDVOKATSNACK AVSNITT 37

Huvudförhandlingen i brottmål kan delas in i 3 delar. En inledande presentationsdel, där åklagaren och försvaret framställer yrkanden och avger inställning och där parterna ges möjlighet att beskriva vad de menar har hänt vid det påstådda tillfället. Det är i denna del åklagaren och försvaret också håller sina sakframställningar. Nästa del av förhandlingen är bevisupptagningsdelen. Det är i denna del den muntliga bevisningen presenteras. Målsäganden, den tilltalade och vittnen hörs i målet och får berätta om sina iakttagelser från den påstådda händelsen. Slutligen har vi en argumentationsdel, där parterna ges möjlighet att ge sin syn på hur domstolen bör döma i målet. Det är i denna del som åklagaren och försvaret pläderar i målet. I avsnitt 37 av ADVOKATSNACK! förklarar advokat David Massi hur huvudförhandlingen i ett brottmål går till, från början till slut!