SKYLDIG ELLER OSKYLDIG? IDAG FÅR DU BESTÄMMA! ADVOKATSNACK AVSNITT 38

Vid prövningen av att brottmål handlar det nästan alltid om bevisvärdering. Domstolen har att värdera bevisningen i målet och därefter komma till en slutsats. Skyldig eller oskyldig. Denna bedömning är många gånger väldigt svår.

Inte så sällan ser man i sociala medier kritik mot frikännande domar (särskilt i våldtäktsmål). Man ifrågasätter hur domstolarna kan fria våldtäktsförövare, utan att närmare granska den bevisning domstolen hade att ta ställning till. Av den anledningen har vi i avsnitt 38 av ADVOKATSNACK! gett er en möjlighet att själva döma i ett typiskt våldtäktsmål.

Se avsnittet, rösta i enkätundersökningen ( i videon) och kommentera er bedömning på vår youtube-kanal.

Besök vår blogg

Arkiv