JURIST? ADVOKAT? ADVOKATETIK! Avsnitt 41 – ADVOKATSNACK!

Vad är skillnaden mellan en jurist och en advokat? Vad krävs för att bli advokat? Vilka regler har en advokat att följa? Vilka regler är viktigast?

En advokat är en jurist, men en jurist är inte nödvändigtvis en advokat. För att bli antagen som ledamot i advokatsamfundet och därigenom få titulera sig som advokat ställs vissa krav. En advokat måste också följa advokatetiska regler. I avsnitt 41 av ADVOKATSNACK! diskuteras skillnaden mellan en jurist och en advokat. Se avsnittet nu!

Besök vår blogg

Arkiv