RÄTTEN ATT INTE UTTALA SIG! INGEN KOMMENTAR! AVSNITT 43

Som misstänkt har man en grundläggande rättighet i att inte behöva uttala sig om brottsmisstanken. Den misstänkte behöver aldrig medverka till att utreda ett brott där  han/hon själv är misstänkt. Rätten att inte svara på frågor ses som en självklarhet idag. Det har dock inte alltid varit så. Tidigare kunde faktumet att den misstänkte vägrat svara på frågor läggas den misstänkte till last vid bevisvärderingen i målet.

Fortfarande idag finns det situationer då det kan vara negativt att inte svara på frågor. I avsnitt 43 av ADVOKATSNACK! ger advokat David Massi två  exempel på när det dels kan vara bra att inte svara på frågor dels när det kan vara dåligt att göra det samma. Se avsnitt 43 av ADVOKATSNACK!

Besök vår blogg

Arkiv