BÖTER, VILLKORLIGT, FÄNGELSE? AVSNITT 46 – ADVOKATSNACK!

 

Vilka straff finns det i det svenska rättssystemet? När får man böter? Vad innebär villkorlig dom? Är alla fängelsestraff likadana, eller är det skillnad på fängelse och fängelse? I veckans avsnitt går advokat David Massi igenom de olika påföljderna. Vilka påföljder finns det och vad innebär de?

Böter = Bara aktuellt för de allra lindrigaste brotten, som till exempel trafikbrott, ringa misshandel, ringa narkotikabrott.

Villkorlig dom = Kan sägas vara en varning, ett villkorat straff som har en prövotid på 2 år. Begår den dömde ytterligare brott under tiden för den villkorliga domen, kan den undanröjas och hårdare påföljd väljas.

Skyddstillsyn = Även skyddstillsyn kan sägas vara en varning. Det är också ett villkorat straff, men till skillnad från villkorlig dom är prövotiden på 3 år. Skyddstillsyn blir aktuellt om man har ett övervakarbehov. Den dömde har en regelbunden kontakt med en övervakare i minst 1 år.

Villkorlig dom/skyddstillsyn med föreskrift = Såvål villkorlig dom som skyddstillsyn kan kombineras med samhällstjänst, vilket är oavlönat arbete på en arbetsplats som bestäms tillsammans med frivården. Oftast brukar arbetsplatsen vara en ideell organisation.

Skyddstillsyn kan även kombineras med andra föreskrifter, såsom behandlande program. Vanliga program är drogavvänjning, program mot spelmissbruk, eller program mot aggressioner.

Fängelse = Ett straff som vanligtvis avtjänas på en anstalt. Om straffet är lägre än 6 månader kan dock straffet, efter ansökan, avtjänas i hemmet genom elektronisk övervakning, så kallad fotboja. Är straffet längre en 6 månader kan det dock inte bli aktuellt med fotboja. Beroende på vilket typ av brott, och hur långt straffet är kan straffet även avtjänas på öppen anstalt. För de allra längsta fängelsestraffen (över fyra år) avtjänas de på anstalt med hög säkerhetsklass.

Besök vår blogg

Arkiv