NU GÄLLER LAGEN OM HEMLIG DATAAVLÄSNING

Denna vecka diskuteras än en gång lagen om hemlig dataavläsning. Vad för inskränkningar finns i lagen? När kan det INTE bli aktuellt att utsätta en person för hemlig dataavläsning? Finns det särskilda platser, eller särskilda personer som inte kan bli föremål för hemlig dataavläsning? I veckans avsnitt diskuterar vi även lite statistik och rättssäkerhet.

Besök vår blogg

Arkiv