OMEDELBARHETSPRINCIPENS VARA ELLER ICKE VARA

Under den senaste tiden har det dryftats en del om att ”ta bort” omedelbarhetsprincipen. Förslag har kommit från polishåll och åklagarhåll. Även regeringen har nämnt detta som ett tänkbart alternativ. Men vad innebär omedelbarhetsprincipen? Och vad skulle effekten bli av ett borttagande? Risken för att detta får oönskade effekter är minst sagt stor. I veckans avsnitt diskuteras just detta.

 

 

Besök vår blogg

Arkiv