SJÄLVFÖRSVAR – Kan dödligt våld omfattas av nödvärnsrätten?

I veckans video diskuteras gränserna för nödvärnsrätten. Vad innebär gränsen ”uppenbart oförsvarligt”? Hur långt får man gå i våldsutövande? Har det betydelse om ens agerande skett på grund av oaktsamhet? I veckans video diskuteras också ett avgörande som nyligen meddelats av hovrätten där frågan var huruvida en person skulle dömas för vållande till annans död, eller frikännas på grund av nödvärn.

 

Besök vår blogg

Arkiv