Advokat Massi | migrationsrätt
67
archive,tag,tag-migrationsratt,tag-67,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

migrationsrätt Tag

Som offentligt biträde i asylprocessen stöter jag många gånger på människor som varit med om hemska upplevelser och som på grund därav mår mycket dåligt, människor som är traumatiserade, människor som lider av posttraumatisk stressyndrom, människor som är deprimerade med mera med mera. Dessvärre är detta...

Fråga: Migrationsverket har kallat min vän som söker asyl till ett utredningssamtal på mottagningsenheten. Vad är det för någonting? Svar: Den som söker asyl i Sverige kallas till ett sådant samtal. Detta sker på mottagningsenheten med en handläggare därifrån. Migrationsverkets handläggare ställer frågor till sökanden om dennes identitet,...