Advokat Massi | preskiption
86
archive,tag,tag-preskiption,tag-86,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

preskiption Tag

FRÅGA: Hur lång är preskriptionstiden då det gäller förskott på arv och finns det undantag från regeln? SVAR: Frågor rörande arv regleras i ärvdabalken. Frågor om förskott på arv regleras särskilt i balkens kapitel 6. Av 1 § i förevarande kapitel framgår att vad arvlåtaren i livstiden har...