FRÅGOR OCH SVAR: VÅRDNAD, BOENDE, UMGÄNGE

Fråga:

Min före detta låter mig inte träffa mina barn, trots att jag har en dom som ger mig den rätten, vad kan jag göra?

Svar:

Om domstolen har meddelat ett beslut om umgänge mellan dig och dina barn och detta beslut alltjämt gäller kan du, för det fall din före detta inte medverkar till att umgänget kommer till stånd, ansöka hos tingsrätten om verkställighet av beslutet eller domen. Tingsrätten kan då förelägga din före detta att vid risk om vite lämna ut barnen till dig för umgänge. Skulle din före detta fortsätta att sabotera umgänget, trots domstolsbeslut, kan detta i längden leda till att hon/han bedöms som en olämplig vårdnadshavare. I sådana fall kan det bli aktuellt att ansöka om ensam vårdnad.

/Advokat David Massi

Besök vår blogg

Arkiv