FRÅGOR OCH SVAR: TESTAMENTE

Fråga:

Får man testamentera sin egendom till vem man vill?

 

Svar:

Ja, i princip har man rätt att testamentera sin egendom till vem man vill. Det finns dock vissa ramar man måste förhålla sig till. Det viktigaste att känna till är att bröstarvingar har en laglig rätt till en viss del av kvarlåtenskapen. Det kallas för laglott och utgör hälften av arvslotten – den delen av kvarlåtenskapen som respektive bröstarvinge har rätt till enligt den legala arvsordningen (dvs. om det inte finns något testamente).

Om den man testamenterar sin egendom till inte är myndig vid tidpunkten för ens bortgång så utses en förvaltare för att förvalta egendomen till dess att man blir myndig, då man får full rätt att själv råda över egendomen.

Förvaltarskapet innebär ingen legal rätt till egendomen, utan enbart en rätt att förvalta den. Förvaltare blir normalt den eller de som är förmyndare, vilket som huvudregel är vårdnadshavaren/vårdnadshavarna. Det finns dock även en möjlighet att genom testamente utse en viss person till förvaltare av den aktuella egendomen. Om den personen godtar uppdraget, och inte bedöms olämplig, så kommer han eller hon att bli förordnad till förvaltare.

Regler om underårigs omyndighet finns i 9 kap. föräldrabalken och regler om förmyndarskap finns i balkens 10 kap.

Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken, vars 9-16 kap. berör testamente.

 

/Biträdande jurist Nick Bergqvist

Besök vår blogg

Arkiv