FRÅGOR OCH SVAR: BARNETS BESTÄMMANDERÄTT

Fråga:

Hur gammal måste man vara för att själv bestämma hos vilken förälder man vill bo?

Svar:

Ett barn får ett bestämmande inflytande om sitt boende när det fyller 12 år, enligt lagstiftningen. Vägledande avgöranden från domstolarna har dock uttryckt att ett barn kan få ett bestämmande inflytande i tidigare ålder, kring 11 år, om barnet är moget för sin ålder.

Ett barns vilja kan dock ha betydelse även vid lägre ålder än 11. Det är en omständighet som vägs in vid domstolens helhetsbedömning. Ju yngre barnet är desto mindre hänsyn tas dock till barnets vilja. Detta beror helt enkelt på att ett barn, ju yngre det är, inte riktigt kan förstå konsekvenserna av sin egen vilja.

/Advokat David Massi

Besök vår blogg

Arkiv