FRÅGOR OCH SVAR: MORD

Fråga:

Vad är påföljden för mord?

Svar:

Normalpåföljden vid mord är numera livstids fängelse. Detta efter en skärpning av lagstiftningen som trädde ikraft den 1 juli 2014. Tidigare var livstidsstraffet bara förbehållet de allra allvarligaste fallen av mord. Numera döms man till livstids fängelse om omständigheterna är försvårande. Om det finns ”förmildrande” omständigheter, men brottet ändå  är att bedöma som mord, skall fängelse i minst 10 år och högst 18 år utdömas.

Dråp är en lindrigare form av mord. Oftast döms man till dråp om brottet skett oöverlagt, till exempel  i ett oöverlagt bråk mellan två jämbördiga och som slutat i att den ene tar livet av den andre. Straffet för dråp är fängelse i minst 6 år och högst 10 år.

/Advokat David Massi

Besök vår blogg

Arkiv