FRÅGOR OCH SVAR: tillgrepp av fortskattningsmedel vs stöld

Fråga:

Vad är skillnaden mellan stöld (av en bil) och tillgrepp av fortskaffningsmedel?

Svar:

För att dömas för stöld krävs dels att man man tar något som tillhör annan, dels att man har uppsåt att tillägna sig det. Lite enkelt uttryckt betyder detta att stjäla något i syfte att behålla det. Till skillnad från stöld krävs det inte något tillägnelseuppsåt vid tillgrepp av fortskaffningsmedel. En person som till exempel tar en moped (som tillhör annan) och åker på den för att sedan dumpa mopeden när han kommit fram till sin destination, begår brottet tillgrepp av fortskaffningsmedel. Hans avsikt var inte att tillägna sig (behålla) mopeden.

/Advokat David Massi

Besök vår blogg

Arkiv