FRÅGOR OCH SVAR: FÄNGELSEFÖRBUD

Fråga:

Om man spelar psykiskt sjuk, kan man slippa bli dömd då?

Svar:

I Sverige har vi fängelseförbud för personer som lider av en allvarlig psykisk störning.  Om en icke frihetsberövande påföljd  ej anses tillräcklig döms den sjuke till rättspsykiatrisk vård. Detta straff är dock inte tidsbestämt. En person som döms till rättspsykiatrisk vård sitter således på en rättspsykiatrisk avdelning på obestämd tid.

Det är inte lätt att ”spela” psykiskt sjuk. Innan en person kan dömas till rättspsykiatrisk vård, genomgår denne en utredning (RPU) under ca 4 veckor, där ett flertal läkare, psykologer utreder dennes psykiska hälsa.

I ytterst sällsynta fall kan en person slippa såväl fängelse som rättspsykiatrisk vård, trots att att domstolen funnit att han/hon begått gärningen. Så är fallet om gärningsmannen bedömts lida av en allvarlig psykisk störning när han begick brottet, men att han är frisk vid tidpunkt för straffet (domen). Då kan domstolen inte döma honom/henne till en frihetsberövande påföljd, ej heller till rättspsykiatrisk vård.

/Advokat David Massi

Besök vår blogg

Arkiv