FRÅGOR OCH SVAR: MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Fråga:

Försvararen ser till att den misstänktes rättigheter tillvaratas, men vem tar hand om brottsoffret?

Svar:

Precis på samma sätt som en misstänkt har rätt till en försvarare, har ett brottsoffer rätt till ett målsägandebiträde.

Målsägandebiträdets roll är att stödja och biträda brottsoffret i förundersökningen och under rättegången. Till exempel kan målsägandebiträdet vara med målsäganden i förhör hos polisen, föra skadeståndstalan och åberopa bevisning vid förhandlingen.

För många brottsoffer är den juridiska processen mycket påfrestande. Tryggheten i att ha en advokat/jurist, som bistår en under denna process underlättar denna påfrestning. Brottsoffret kan och bör redan i samband med anmälan begära att ett målsägandebiträde förordnas. Man har rätt att välja den advokat/jurist man önskar. Staten står för kostnaderna till målsägandebiträdet.

För mer information om dina rättigheter, kontakta oss.

 

/Advokat David Massi

Besök vår blogg

Arkiv