FRÅGOR OCH SVAR: Bedrägeri

Fråga:

Vilket straff får man om man döms för bedrägeri?

Svar:

Bedrägeri är ett gradindelat brott där straffskalan varierar från böter till fängelse i högst 6 år.  Graderna är bedrägligt beteende, bedrägeri, grovt bedrägeri.

För bedrägligt beteende gäller straffskalan: Böter eller fängelse i högst 6 månader. Oftast leder dock brottet bedrägligt beteende till böter.

För bedrägeri gäller straffskalan: fängelse i högst 2 år.

För grovt bedrägeri gäller straffskalan: fängelse lägst 6 månader och högst 6 år.

Om du är misstänkt för bedrägeri och behöver en försvarare kan du kontakta oss för mer info.

/Advokat David Massi

Besök vår blogg

Arkiv