FRÅGOR OCH SVAR: REKVISITEN FÖR BEDRÄGERI

Fråga:

Vad krävs för att kunna fällas för bedrägeri?

Svar:

Brottet bedrägeri behandlas i Brottsbalkens 9 kapitel. Av lagtexten framgår följande:

Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år.

För bedrägeri döms också den som genom att lämna oriktig eller ofullständig uppgift, genom att ändra i program eller upptagning eller på annat sätt olovligen påverkar resultatet av en automatisk informationsbehandling eller någon annan liknande automatisk process, så att det innebär vinning för gärningsmannen och skada för någon annan. Lag (1986:123).

Av lagtexten kan man således utläsa att det dels krävs att gärningsmannen vilselett brottsoffret, dels att gärningsmannen (eller annan) gjort en vinning, dels att brottsoffret skadats (ekonomiskt).

I andra stycket behandlas situationer då någon lämnar oriktiga uppgifter, ändrar eller påverkar i program eller automatisk informationsbehandling. Typiskt sett är det situationer som internetbedrägerier, eller kontokorts-kapningar som träffas av stycke 2. Det krävs dock fortfarande en vinning och skada för gärningsmannen respektive brottsoffret.

Utöver de enskilda rekvisiten krävs också att gärningsmannen haft uppsåt för brottet.

Om du är misstänkt för bedrägeri kan du kontakta oss för mer info om brottet och rätten till en offentlig försvarare.

/Advokat David Massi

GLÖM INTE ATT FÖLJA VÅR YOUTUBEKANAL ADVOKATSNACK! KLICKA HÄR!

Besök vår blogg

Arkiv