FRÅGOR OCH SVAR: STÖD TILL BROTTSOFFER

Fråga:

Vilket stöd kan man få som brottsoffer?

Svar:

Det finns idag relativt mycket stöd att få för den som utsatts för brott.

Målsägandebiträde:

Personer som utsatts för brott har i regel rätt till ett målsägandebiträde. Begäran om att få ett målsägandebiträde kan framställas till polisen i samband med anmälan eller polisförhör. Som brottsoffer har man rätt att välja vilken advokat/jurist man önskar ha som målsägandebiträde.

Behöver du ett målsägandebiträde? Kontakta oss!

Brottsofferjour/kvinnojour:

Brottsoffer kan även få stöd av brottsofferjourerna i runt om i landet. Hos brottsofferjourerna kan man få stöd och hjälp med praktiska frågor och även ett känslomässigt stöd i form av samtal. Som kvinna kan man även få stöd av kvinnojourer. Kvinnojourerna kan bland annat hjälpa till med skyddat boende.

Behöver du komma i kontakt med Brottsofferjour? Klicka här!

Behöver du komma i kontakt med kvinnojour? Klicka här!

/Advokat David Massi

 

Besök vår blogg

Arkiv