Hur kan man som försvarsadvokat försvara en terrorist?

Efter de fruktansvärda händelserna på Drottninggatan fredagen den 7 april 2017, har jag som advokat fått frågan av vänner och bekanta, hur man som advokat kan försvara en person som begått så hemska gärningar. Hur kan advokaten överhuvudtaget överväga att försvara en terrorist?

Försvarsadvokatens uppgift

Det är verkligen viktigt att skilja på två saker. Brottet å ena sidan och den misstänkte å andra sidan. En försvarsadvokat försvarar aldrig brottet – Försvarsadvokaten försvarar den misstänkte. När en person delges misstanke om brott är det fortfarande, utredningsmässigt, oklart om denne person faktiskt begått den påstådda gärningen. Han eller hon är enbart misstänkta för brottet. Det är således försvarsadvokatens uppgift att företräda en person med utgångspunkt att denne är oskyldig till brotten som han eller hon anklagas för. När förundersökningen är klar samlas all bevisning av relevans i ett förundersökningsprotokoll. Bevisningen kan vara stark, men den kan också innehålla en hel del brister.

Försvarsadvokatens Roll

Försvararens roll är att granska den bevisningen. Är bevisningen hållbar? Robust? Finns det brister i bevisningen? Kan det finnas alternativa gärningsmän som man inte tagit hänsyn till i utredningen? Kan det finnas alternativa händelseförlopp? Det är många aspekter som måste beaktas och försvarsadvokatens uppgift är att granska alla dessa aspekter. Om det finns brister i utredningen är det försvarsadvokatens uppgift och skyldighet att lyfta fram och uppmärksamma domstolen på dessa. Det spelar faktiskt ingen roll vilket brott den misstänkte är delgiven. Oavsett om det är terrorbrott, narkotikabrott, misshandel eller ett simpelt snatteri – Försvararen måste fortfarande göra sitt jobb.

Det är min uppfattning att försvarsadvokaten skall ses som en lagens väktare. Utan försvarsadvokatens insats finns det risk för att vi istället får bristfälliga, godtyckliga och direkt felaktiga domar. Försvarsadvokaten tillser att domstolen får ett underlag som belysts ur alla tänkbara vinklar. Om bevisningen är dålig  är det givetvis viktigt att domstolen får kännedom om det. Om det i sin tur leder till en frikännande dom, har helt enkelt underlaget varit bristfälligt. Om det å andra sidan leder till en laga kraft-vunnen fällande dom, har försvarsadvokatens arbete förhoppningsvis tillsett att domstolen kommit fram till en materiellt riktig dom.

En Försvarsadvokat tycker således inte att det är ok att begå terrorbrott. Ej heller tycker han/hon att det är ok att begå andra brott. En försvarsadvokat försvarar inte brottet – En Försvarsadvokat försvarar den misstänkte, som skall betraktas som oskyldig till dess motsatsen bevisats.

David Massi

Advokat

 

Besök vår blogg

Arkiv