Senaste Nytt! Skönstaxering innebär inte att brott nödvändigtvis har begåtts!

En man åtalades i tingsrätten för att ha begått ett grovt bokföringsbrott genom att ha underlåtit att registrera försäljningar i ett kassasystem under en period om två år. Bevisningen som åklagaren byggde åtalet på var uteslutande det underlag skatteverket presenterat i beslut och i promemoria inför den skönstaxering skatteverket beslutat om. Försvaret invände att de kontroller skatteverket hade gjort inte omfattande ett tillräckligt stort tidsspann och att försäljningarna mycket väl kan ha registrerats i kassasystemet fast vid annan tidpunkt.  Tingsrätten gick på försvarets linje att utredningen i relevanta delar var så pass bristfällig att den inte kunde utgöra underlag för en fällande dom. Mannen frikändes helt från anklagelserna om grovt bokföringsbrott. Advokat David Massi anför:”Det är givetvis viktigt att beviskraven i brottmål upprätthålls även i mål rörande skatte- och bokföringsbrott. Bristfälliga utredningar ska inte kunna ges företräde framför den tilltalades berättelse – En helt korrekt dom från tingsrätten”. Åklagaren valde att inte överklaga domen.

 

Offentlig försvarare:

Advokat David Massi

Besök vår blogg

Arkiv