FRÅGOR OCH SVAR: Kan man bli återbetalningsskyldig för försvararkostnaderna?

Fråga:

Kan man bli skyldig att betala kostnaderna för sin offentlige försvarare?

Svar:

När man åtalas för brott (av allvarligare slag) förordnar domstolen alltid en offentlig försvarare till den tilltalade. Det enda undantaget från det är när den tilltalade själv anlitat en privat försvarare.

Kostnaderna för den offentlige försvararen står staten för. Om den tilltalade fälls till ansvar för brott kan hen under vissa omständigheter bli återbetalningsskyldig för rättegångskostnaderna. Det blir dock aldrig aktuellt om den tilltalade inte har ekonomiska förutsättningar för det. En person som till exempel saknar inkomst eller har en väldigt låg inkomst, blir inte återbetalningsskyldig, medan en höginkomsttagare mycket väl kan få betala tillbaka försvararkostnaderna till staten. Det krävs dock att den tilltalade har dömts för brottet. Vid frikännande dom blir det aldrig aktuellt med återbetalning av försvararkostnaderna.

Stjärnadvokater kostar inte mer

Den offentlige försvararens kostnader beräknas enligt en timkostnadsnorm som fastställs varje år av domstolsverket. Det kostar således inte mer att välja den försvarare man önskar än att godta den försvarare som domstolen utser. En stjärnadvokat kostar således inte mer än någon annan advokat.

David Massi

Advokat

Besök vår blogg

Arkiv