Advokat Massi | barnets vilja
19
archive,tag,tag-barnets-vilja,tag-19,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

barnets vilja Tag

I juni månad i år meddelade Högsta domstolen en dom rörande brottet Egenmäktighet med barn. En av frågorna som behandlades var huruvida barnets vilja skulle få inverkan på domstolens bedömning. Domen kallas för Barnet i Norge (mål nr B 1918-16). Målet handlade kortfattat om ett barn...

  I detta avsnitt av AdvokatSnack! diskuteras brottet Egenmäktighet med barn. Vad innebär brottet? Vilka hänsyn skall tas vid bedömningen av brottet? Vad har principen om Barnets Bästa för betydelse vid bedömningen av brottet Egenmäktighet med barn? Advokat David Massi tar upp det senaste avgörandet från...

Fråga: Hur gammal måste man vara för att själv bestämma hos vilken förälder man vill bo? Svar: Ett barn får ett bestämmande inflytande om sitt boende när det fyller 12 år, enligt lagstiftningen. Vägledande avgöranden från domstolarna har dock uttryckt att ett barn kan få ett bestämmande inflytande...