Advokat Massi | livstid
61
archive,tag,tag-livstid,tag-61,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

livstid Tag

Fråga: Vad är straffet för mord? Svar: Det beror lite grann på. Straffet för mord är enligt lagtexten idag (augusti 2017) 10 – 18 år eller livstid. Så som praxis utvecklats har straffet för normalfallet av mord bestämts till 14 års fängelse. Beroende på om det finns försvårande eller...

Fråga: Vad är påföljden för mord? Svar: Normalpåföljden vid mord är numera livstids fängelse. Detta efter en skärpning av lagstiftningen som trädde ikraft den 1 juli 2014. Tidigare var livstidsstraffet bara förbehållet de allra allvarligaste fallen av mord. Numera döms man till livstids fängelse om omständigheterna är försvårande. Om...