Advokat Massi | underårig
234
archive,tag,tag-underarig,tag-234,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

underårig Tag

Det råder närmast hysteri i sociala medier kring domar i brottmål där brottsförövare frikänts eller fått för milda straff. Det förespråkas hårdare tag och hårdare straff mot de som blivit dömda, ändrad lagstiftning och sänkta beviskrav för att komma åt de som blivit frikända. Nästan alltid...

I Sverige, liksom i många andra länder, särbehandlas unga människor när de begått ett brott. Detta gäller särskilt åldersgruppen 15–17 år, men också personer i åldern 18–20 år. Principen att unga personer ska särbehandlas bygger på erfarenheten att straff måste anpassas efter en persons mognad,...