Advokat Massi | stöld
106
archive,tag,tag-stold,tag-106,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

stöld Tag

Den 1 juli 2017 skärptes straffen för ett flertal brott, såsom grovt olaga hot, grov misshandel, synnerligen grov misshandel. Straffminimum höjdes för en del av brotten med 50 %. Varför skärper man straffen? Vad är syftet? Leder hårdare straff till minskad brottslighet? Den 1:a juli...

Fråga: Vad krävs för att man skall dömas för rån? Svar: Brottet rån är ett kombinationsbrott. Dels krävs att man antingen utövat våld (misshandel), eller hot om våld (olaga hot), dels krävs att man olovligen tagit något från någon annan (stöld). Lite förenklat kan sägas att kombinationen av...

Fråga: Vad är skillnaden mellan stöld (av en bil) och tillgrepp av fortskaffningsmedel? Svar: För att dömas för stöld krävs dels att man man tar något som tillhör annan, dels att man har uppsåt att tillägna sig det. Lite enkelt uttryckt betyder detta att stjäla något i syfte...