Advokat Massi | advokat i stockholm
161
archive,tag,tag-advokat-i-stockholm,tag-161,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

advokat i stockholm Tag

Fråga: När har man rätt till en offentlig försvarare? Vem betalar för den offentlige försvararen? Svar: En person som är misstänkt för brott har rätt till en offentlig försvarare. I samband med att man delges misstanke om brott rekommenderar vi därför dig att alltid begära en offentlig försvarare....

Fråga: Vilket straff får man om man döms för bedrägeri? Svar: Bedrägeri är ett gradindelat brott där straffskalan varierar från böter till fängelse i högst 6 år.  Graderna är bedrägligt beteende, bedrägeri, grovt bedrägeri. För bedrägligt beteende gäller straffskalan: Böter eller fängelse i högst 6 månader. Oftast leder dock...

Fråga: Om man spelar psykiskt sjuk, kan man slippa bli dömd då? Svar: I Sverige har vi fängelseförbud för personer som lider av en allvarlig psykisk störning.  Om en icke frihetsberövande påföljd  ej anses tillräcklig döms den sjuke till rättspsykiatrisk vård. Detta straff är dock inte tidsbestämt. En...