Advokat Massi | vårdnad
125
archive,tag,tag-vardnad,tag-125,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

vårdnad Tag

Moder återfår vårdnaden om sitt barn Tingsrätten bedömde både fadern och modern som lämpliga vårdnadshavare. Däremot ansågs deras konflikter vara av sådan art att de ej förmådde att samarbeta. Tingsrätten överflyttade därför vårdnaden till fadern, som ansågs av tingsrätten vara den av föräldrarna som bäst kunde...

VÅRDNADSTVISTER – FÖRÄLDRAR, LÅT JURISTEN GÖRA JOBBET! Realiteten idag är att allt fler par går skilda vägar och beslutet att inte längre leva tillsammans kommer för dem flesta med en hel del problem. Vart ska barnen gå på förskola? Vem ska barnen vara hos under sommaren?...

I vårdnadsmål stöter jag som advokat ofta på situationer där föräldrar har en rigid inställning i umgängesfrågan till den andre föräldern. Det är tyvärr inte alls ovanligt att en mamma eller pappa har inställningen att den andre föräldern inte skall få träffa barnet. Det förekommer givetvis...

Fråga: Hur gammal måste man vara för att själv bestämma hos vilken förälder man vill bo? Svar: Ett barn får ett bestämmande inflytande om sitt boende när det fyller 12 år, enligt lagstiftningen. Vägledande avgöranden från domstolarna har dock uttryckt att ett barn kan få ett bestämmande inflytande...

Fråga: Får man testamentera sin egendom till vem man vill?   Svar: Ja, i princip har man rätt att testamentera sin egendom till vem man vill. Det finns dock vissa ramar man måste förhålla sig till. Det viktigaste att känna till är att bröstarvingar har en laglig rätt till...

Fråga: Min före detta låter mig inte träffa mina barn, trots att jag har en dom som ger mig den rätten, vad kan jag göra? Svar: Om domstolen har meddelat ett beslut om umgänge mellan dig och dina barn och detta beslut alltjämt gäller kan du, för det fall...