Vad behöver du hjälp med?

Tillbaka

Brottmål

Brottmål handlar sällan om rätt eller fel, sant eller falskt. Det handlar om vad som kan styrkas, eller vederläggas. Advokatens uppgift är att ge domstolen vägledning i hur bevisningen skall bedömas.

-Advokat David Massi

Redan från start har Advokatbyråns huvudinriktning varit brottmål. Byråns advokater/jurister besitter med anledning av detta stor specialistkompetens inom brottmål. Genom vår stora erfarenhet har vi utarbetat en metod för att tillvarata klientens intressen på bästa tänkbara sätt. Oavsett om du är misstänkt för ett brott eller om du utsatts för ett brott, kan du känna dig trygg i att få bästa tänkbara biträde. Vi tar hand om våra klienter.

Om du misstänks för ett brott har du nästan alltid rätt till en offentlig försvarare. Du som istället har utsatts för ett brott har även du många gånger rätt till juridisk hjälp i form av ett målsägandebiträde.

Tveka inte över att kontakta oss för en kostnadsfri inledande telefonkontakt för att få ett snabbt besked om hur vi kan hjälpa till i just ditt ärende. Det är viktigt att du i ett tidigt skede kommer i kontakt med en advokat eller biträdande jurist på vår advokatbyrå för att vi i största möjliga mån ska kunna tillvarata dina rättigheter.

Tillbaka