Vad behöver du hjälp med?

Tillbaka

Målsägandebiträde

Målsägandebiträdets uppgift handlar inte enbart om att stödja målsäganden. Det handlar i lika stor utsträckning om att åberopa bevisning som åklagaren missat och att uppmärksamma domstolen på målsägandens trovärdighet och försvarets brister.

– Advokat Rebecka Halef

Samtliga av Advokatbyrån Massis medarbetare åtar sig uppdrag som målsägandebiträde.

Om du har blivit utsatt för ett brott är det viktigt att du har en skicklig och erfaren advokat eller jurist som bistår dig med stöd och hjälp under brottmålsprocessen. Ett målsägandebiträde kan också hjälpa till med en skadeståndstalan mot gärningsmannen.

Som brottsoffer har du i många fall rätt till ett målsägandebiträde. Du har rätt att själv välja vem som du vill ha som målsägandebiträde. Det är staten som bekostar ett målsägandebiträde.

Advokatbyrån Massi besitter den erfarenhet och expertis som krävs för att på bästa sätt erbjuda dig den hjälp och det stöd du som brottsoffer behöver i den juridiska processen.

Tillbaka