Vad behöver du hjälp med?

Tillbaka

Offentliga biträden i LVU-mål

Vård enligt lagen om vård av unga, LVU, är ett ingripande till skydd för ett barn eller ungdom. Det kan bli aktuellt på grund av förhållanden i det egna hemmet eller på grund av eget beteende.

I mål om LVU beslutar domstolen om förordnande av offentligt biträde. Ett offentligt biträde är oftast en advokat eller jurist på en advokatbyrå. Det är viktigt att känna till att man har rätt att föreslå vem som ska utses till offentligt biträde och att det är gratis, kostnaderna betalas av staten.

Samtliga av Advokatbyrån Massis medarbetare åtar sig uppdrag som uppdrag som offentligt biträde för vuxna, barn och unga i LVU-mål.

Välkommen att höra av dig om du har frågor eller för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Tillbaka