Vad behöver du hjälp med?

Tillbaka

Privat försvarare

Samtliga av Advokatbyrån Massis medarbetare åtar sig uppdrag som privat försvarare.

Om du är misstänkt för brott som endast kan leda till ett bötesstraff är huvudregeln att du inte har rätt till en privat försvarare som bekostas av staten. Du har då möjlighet att anlita en privat försvarare.

För det fall du vill byta från din offentliga försvarare och domstolen inte godkänner ett byte kan du anlita en privat försvarare.
En privat försvarare, likt den offentliga försvararen, står vid din sida under polisens och åklagarens förundersökning, och ser till att alla viktiga fakta kommer fram i ärendet, och att polisen utreder alla spår.

Du står själv för ersättningen till din privata försvarare. De allra flesta hemförsäkringar, som erbjuder rättsskydd, omfattar inte ersättning till juridiskt ombud för hjälp i brottmål. Det betyder att du själv finansierar hela kostnaden. Hur mycket det kostar är beroende av hur mycket tid som läggs ned i ärendet.

Tillbaka