Vad behöver du hjälp med?

Tillbaka

Fordringstvister

En skuld eller fordran är inte värd någonting om du inte kan bevisa den. Se till att att du har ett bevis.

– Advokat Nick Bergqvist

En av de allra vanligaste tvisterna i domstol är fordrings- och avtalstvister. Tvisterna kan handla om småbelopp till riktigt stora belopp. Det kan vara fråga om avtalsbrott och skadestånd med anledning av brutna överenskommelser.

Advokatbyrån Massi har genom åren handlagt ett stort antal tvister och med stor framgång biträtt klienter till framgång. Precis som i andra tvister krävs goda juridiska kunskaper och processvana i dessa mål. Vi har det som krävs för att hjälpa dig!

Tillbaka