Vad behöver du hjälp med?

Tillbaka

Offentlig försvarare inom brottmål

En bra försvarsadvokat måste vara engagerad. Han/hon skall besitta goda kunskaper inom rättsområdet. Försvarsadvokaten måste ha goda strategiska och retoriska egenskaper. En försvarsadvokat måste kunna övertyga!

– Advokat David Massi

Om du är misstänkt för ett brott har du i många fall rätt till en advokat som din offentliga försvarare. En offentlig försvarare har till uppgift att tillvarata dina rättigheter genom att närvara vid till exempel polisförhör och föra din talan hos domstolen.

Om du är misstänkt för ett brott där det inte finns stadgat ett lägre straff än fängelse i sex månader har du alltid rätt till en offentlig försvarare, en offentlig försvarare kan även förordnas i andra fall. Om du blir delgiven misstanke för brott ska du därför alltid begära att få en offentlig försvarare. Det är sedan domstolens uppgift att bedöma om du har rätt till en eller inte.

Du som misstänkt har rätt att själv önska vem du vill ha som försvarare. Om du redan skulle ha en offentlig försvarare men skulle vara missnöjd och därmed vill byta har du även i vissa fall rätt till det. Du gör då rätt i att anlita en advokat som har specialistkompetens inom brottmål. Vi på advokatbyrån Massi har stor erfarenhet av uppdrag som offentliga försvarare och har företrätt klienter med stor framgång under många år.

När det kommer till kostnaderna så behöver du som klient inte betala direkt till din advokat utan staten står för kostnaderna för en offentlig försvarare. Om det skulle vara så att du inte beviljas en offentlig försvarare så har du alltid möjlighet, att på egen bekostnad, anlita en försvarare.

På Advokatbyrån Massi åtar sig advokat David Massi och advokat Nick Bergqvist uppdrag som försvarare. Deras gedigna erfarenheter och kunskaper gör dem särskilt lämpade som offentliga försvarare i såväl brottmål som ekomål.

Tillbaka