Vad behöver du hjälp med?

Tillbaka

Familjerätt

Få mål är mer påfrestande för en klient än familjemål. Förutom goda juridiska kunskaper krävs det ett särskilt stort engagemang från advokaten.

-Advokat Nick Bergqvist

Familjerätt är ett stort rättsområde. När makar eller sambor separerar uppstår många juridiska frågor som behöver lösas. Skilsmässa, bodelning, vårdnads- och umgängesfrågor, kvarsittanderätten till bostaden, äktenskapsförord, testamenten och arvsfrågor.

Advokatbyrån Massis medarbetare har i många år biträtt klienter i familjerättsfrågor med stor framgång. Våra juridiska kunskaper och erfarenheter i familjerättsprocessen har gett våra klienter en stor fördel i dessa tvister.

Om du behöver hjälp i fråga om äktenskapsskillnad, vårdnads-, boende- och umgängestvister, bodelning eller arvstvister kan vi på Advokatbyrån Massi hjälpa dig.

Tillbaka