Vad behöver du hjälp med?

Tillbaka

Offentlig försvarare inom ekobrott

Ett plus ett blir alltid två – men det är åklagaren som måste bevisa att det faktiskt rör sig om ett plus ett och inget annat.

– Advokat David Massi

Under senare år har Eko-målen utvecklats till en helt egen nisch inom brottmålen. Ofta är dessa mål extremt omfattande med många tilltalade. Vikten av att ha en advokat som har erfarenhet och kunskaper inom Eko-mål kan inte nog understrykas. Typiska eko-mål som är vanligt förekommande är skattebrottsmål och bokföringsbrott. Då advokatbyråns advokater bistått många klienter inom dessa områden, samt bistått klienter inom den förvaltningsrättsliga processen hos skatteverket, har byrån en spetskompetens som många andra advokatbyråer saknar. På Advokatbyrån Massi åtar sig advokat David Massi och advokat Nick Bergqvist uppdrag som offentliga och privata försvarare i Ekomål.

Tillbaka