Vad behöver du hjälp med?

Tillbaka

Särskild företrädare för barn

Samtliga medarbetare på Advokatbyrån Massi åtar sig uppdrag som särskild företrädare för barn.

En särskild företrädare för barn förordnas när det finns anledning att anta att ett brott som föranleder fängelse har begåtts mot en person under 18 år och om den misstänkte är vårdnadshavare eller kan antas att vårdnadshavaren genom sitt förhållande till den misstänkte inte kommer tillvarata barnets rätt.

Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarnas ansvar i att besluta för barnet i det rättsliga förfarandet. Personen är alltså inte målsägandebiträde för barnet, utan träder in i vårdnadshavarens ställde för att tillvarata barnets rätt under rättsprocessen.

Tillbaka