Vad behöver du hjälp med?

Tillbaka

Ombud i bodelningstvister

När ett äktenskap eller samboförhållande tar slut kan det många gånger uppstå en tvist om hur bodelningen ska göras, dvs. hur tillgångar och skulder ska fördelas och vem som ska överta den gemensamma bostaden. Om man inte kommer överens kan man ansöka om att tingsrätten ska utse en bodelningsförrättare, en objektiv advokat eller jurist som får till uppgift att göra en bodelning mellan parterna. Om inte heller bodelningsförrättaren lyckas få parterna att enas om en lösning, kommer han eller hon så småningom få besluta om hur bodelningen ska bli och vem som ska överta den gemensamma bostaden (en s.k. ”tvångsbodelning”).

Många gånger kan man i bodelningstvister behöva ett eget juridiskt ombud, som tillvaratardina intressen. Ombudet kan sköta förhandlingar och diskussioner med motparten eller dennes ombud, ha kontakt med bodelningsförrättaren och se till att relevanta handlingar ges in. Om du inte är nöjd med en tvångsbodelning som en bodelningsförrättare har beslutat om kan du klandra den (få den överprövad) genom att ansöka om stämning mot motparten vid allmän domstol. Går tvisten så långt så är det särskilt viktigt med ett juridiskt ombud som kan föra din talan, åberopa bevisning, hålla förhör med parter och eventuella vittnen och argumentera för din sak i domstolen.

Advokatbyrån Massi åtar sig uppdrag som ombud i bodelningstvister, både innan och efter att en bodelningsförrättare förordnats. Vi hjälper också till med att klandra tvångsbodelningar till tingsrätten. En bodelning måste klandras inom fyra veckor. Det är därför viktigt att kontakta en advokat eller jurist så tidigt som möjligt. Vi hjälper också till att utreda om det finns möjlighet att få rättsskydd eller rättshjälp, men tyvärr finns det i de flesta rättsskyddsförsäkringar undantag från tvister mot en person som man har bott tillsammans med, vilket gör att det nästan aldrig går att få rättsskydd i bodelningstvister. Kan du inte heller få rättshjälp betyder det alltså att du själv måste stå för kostnaderna för ditt juridiska ombud. För tvister i tingsrätten och högre instanser är det i regel den som förlorar tvisten som får stå för kostnaderna, men det gäller inte kostnader innan tvisten hamnat hos tingsrätten (t.ex. kostnader hos bodelningsförrättaren).

Tillbaka